Tko i što su IBCLC,IBCLE i ILCA ?

IBCLC je u pravilu zdravstveni djelatnik koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenja. IBCLC akreditira IBLCE pod nadzorom ‘U.S. National Commission for Certifying Agencies’. IBCLC rade u raznolikim sredinama zdravstvene skrbi, uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, ljekarne, ordinacije obiteljske medicine, zdravstveni fakulteti, ginekološke ambulante itd.

IBCLC savjetnica za dojenje ima 32,553 diljem svijeta u 122 zemlji, s time da ih u Hrvatskoj trenutno ima 28. Ispit za stjecanje zvanja IBCLC počeo se održavati 1985. godine, a od 2009. godine  može se polagati  na hrvatskom jeziku. IBLCE certifikat se smatra “zlatnim standardom” u radu s dojiljama (“European Blueprint for Action”).

IBLCE je organizacija koja određuje standarde-i stručne i etičke- za IBCLC savjetnice u radu s majkama i njihovom djecom. IBLCE organizira ispit za buduće IBCLC savjetnice i omogućuje njihovu certifikaciju i re-licenciranje. Svaka IBCLC savjetnica treba obnoviti certifikat svakih pet godine, te na taj način IBLCE potiče stalno usavršavanje savjetnica tj. održavanja visokih standarda.

Jedan od ciljeva IBLCE je potaknuti zdravstvene djelatnike da prošire svoje znanje o dojenju, jer prepoznaju potrebu za stručnim znanjem o dojenju u mnogim disciplinama. IBLCE teži svijetu gdje je dojenje kulturološki i sociološki općeprihvaćeno. Misija IBLCE jest razviti međunarodno priznatu kvalifikaciju koja će se dodjeljivati pojedincima koji demonstriraju vještinu i znanje u pružanju pomoći dojiljama diljem svijeta. Od 2004. -2010. godine dr. Irena Zakarija-Grković je vršila dužnosti IBLCE koordinatorice za Hrvatsku, a od 2011. godine dr. Anita Pavičić Bošnjak je preuzela ovu ulogu.

ILCA je međunarodna udruga IBCLC savjetnica za dojenje sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Članovi ILCA-e mogu biti svi koji skrbe o obitelji dojilja, ne samo IBCLC savjetnice. Vizija ove udruge jest  transformacija svjetskog zdravlja putem dojenja i stručne skrbi dojilja. Misija je udruge unaprijediti struku kroz promidžbu, edukaciju i znanstvena istraživanja.

ILCA je nevladina udruga povezana s UNICEF-om i SZO-om. ILCA surađuje i s brojnim drugim svjetskim organizacijama (World Health Assembly, Codex Alimentarius, Food and Agriculture Organisation, IBLCE…). ILCA ima preko 5.700 članova iz 85 zemalja i među njima su IBCLC, primalje, medicinske sestre, liječnici, edukatori u rodilištima, nutricionisti, javno zdravstveni djelatnici, mame edukatorice i drugi.

Profesionalni standardi

Osoba s IBCLC certifikatom identificira obrazovanog i iskusnog člana zdravstvenog tima koji se brine o majci i djetetu, sa specijaliziranim vještinama u području laktacije i dojenja. IBCLC savjetnice prošle su rigorozni ispit koji demonstrira sposobnost pružanja opsežne potpore dojenju i laktaciji temeljene na znanju.

Najbolja praksa

 • IBCLC savjetnice pridržavaju se IBLCE Koda profesionalnog ponašanja i prakse (IBLCE Code of Professional Conduct and practice) unutar Djelokruga prakse za IBCLC savjetnice (Scope of Practice for IBCLCs).
 • IBCLC savjetnice su dužne održavati svoje znanje i vještine aktualnima. Moraju se recertificirati svakih 5 godina kroz kontinuiranu edukaciju te kroz ponovni ispit.
 • IBCLC savjetnice rade i doprinose kao članovi zdravstvenog tima te upućuju na druge odgovarajuće zdravstvene stručnjake i podršku u zajednici.
 • IBCLC savjetnice posjeduju vještine, znanja i stavove za pružanje sveobuhvatne potpore i edukacije o laktaciji i dojenju, u svakodnevnim, a isto tako u posebnim prilikama i to kroz kronološki spektar od prije začeća pa sve do ranog djetinjstva.

Za više informacija o profesionalnim standardima i gore spomenutim dokumentima, posjetite: http://www.iblce.org/professional-standards.

 

Preduvjeti za IBCLC ispit

Kandidatkinje za IBLCE ispit moraju imati zadovoljene sljedeće preduvjete:

 • određen broj sati kliničke prakse u pomoći dojećim obiteljima
 • 90 sati pred-ispitne edukacije – tečaja o dojenju i humanoj laktaciji
 • jedno od sljedećeg:
 1. biti registrirana/licencirana/prepoznata zdravstvena djelatnica u svojoj zemlji, ili
 2. položiti ispite iz 14 određenih predmeta

Edukatori/-ce imaju ključnu ulogu u pomaganju potencijalnim IBCLC kandidatkinjama u dosizanju njihovog cilja. IBLCE ne nudi niti akreditira pred-ispitnu edukaciju za IBCLC savjetnice. U Hrvatskoj je jednom godišnje organiziran 90-satni tečaj za potencijalne IBCLC kandidatkinje pri Medicinskom fakultetu u Splitu.

IBLCE nudi tri “puta” (pathways), tj. načina na koji se kandidatkine mogu kvalificirati za certifikacijski ispit. Ta tri puta do zadovoljenih preduvjeta za ispit imaju različite specifične minimalne zahtjeve, no za sva tri puta potrebno je zadovoljiti sva 3 gore navedena preduvjeta.

Tri puta za zadovoljavanje preduvjeta za IBLCE ispit:

 • Put 1: Koristiti iskustvo u pomoći pri dojenju i laktaciji na vlastitom radnom mjestu
 • Put 2: Diplomirati na akademskom programu iz humane laktacije i dojenja
 • Put 3: Završiti kliničko stažiranje izravno nadgledano od IBCLC supervizora

  Za informacije o certificiranju, recertificiranju i kontinuiranoj edukaciji, posjetite regionalnu europsku IBLCE web stranicu: http://europe.iblce.org/ 

Povelja o mjestu i ulozi IBCLC savjetnica

Međunarodna udruga savjetnica za dojenje – ILCA. Ovaj dokument namijenjen je IBCLC savjetnicama, administratorima, političarima i svima koji su zainteresirani za ulogu i utjecaj IBCLC savjetnica u raznim organizacijama te užoj i široj zajednici. 

Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje (IBCLC – engl. International Board Certified Lactation Consultant) jedini je zdravstveni djelatnik s međunarodno priznatim certifikatom koji omogućuje kliničku skrb o dojenju i laktaciji (Blenkinsop, 2002;. Wambach i dr., 2005.). IBCLC savjetnice za dojenje pridržavaju se standarda u praksi i etičkog kodeksa, a rade unutar određenog djelokruga prakse (IBLCE 2003., 2008.; ILCA 2006.). Potrebni preduvjet za stjecanje ovlaštenja

IBCLC savjetnice je polaganje ispita koji se temelji na iskustvu u kliničkoj praksi vezanom za laktaciju i dojenje, te izobrazbu o ljudskoj laktaciji, dojenju i općim zdravstvenim predmetima (IBLCE, 2011a, 2011b). Potvrđivanje IBCLC certifikata zahtijeva kontinuirano obrazovanje o ljudskoj laktaciji, dojenju i profesionalnoj etici (IBLCE, 2011c). Nakon određenog razdoblja prakse, koje trenutno iznosi deset godina, odbor za dodjelu certifikata zahtijeva obnavljanje certifikata ponovnim polaganjem ispita (IBLCE, 2011c). U nekim geopolitičkim sredinama, licenca se može posjedovati istovremeno kao i IBCLC certifikat (IBLCE 2011a, 2011b; Thorley, 1999.-2000.). Iako dodjela IBCLC certifikata nije isto što i dodjela licence, većina IBCLC savjetnica ima osiguranje od profesionalne odgovornosti koje pokriva kliničke interakcije i praksu (Scott, 2008., str 9).

Strogi profesionalni standardi IBCLC-a, te propisano demonstriranje specijaliziranih znanja i vještina kroz međunarodni certifikat, osobine su po kojima se IBCLC savjetnice razlikuju od ostalih djelatnika koji pružaju potporu pri laktaciji i dojenju. Podrška savjetnika laika od majke majci, pojedinaca bez certifikata koji su završili tečaj iz laktacije i/ili dojenja i lokalnih udruženja za potporu dojenju mogu djelovati uz IBCLC savjetnice, ali one ne mogu i ne smiju biti njihova zamjena (Thorley, 1999.-2000.). Prema tome, važnost uključivanja IBCLC savjetnica pri skrbi glede dojenja i laktacije postala je standardna preporuka u naporima za poboljšanje promicanja, zaštite i potpore dojenja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini (Europska komisija, 2004.; Ministarstvo zdravstva i humanih usluga SAD-a [DHHS], 2011.; Svjetska zdravstvena organizacija [WHO], 2003.).

Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje pripremljena je općenito za rad u svakom okruženju koje pruža potporu pri dojenju i njegu majkama, dojenčadi, djeci, obiteljima i zajednicama (DHHS, 2011.). Ustanove koje najčešće zapošljavaju IBCLC savjetnice su bolnice, ordinacije i dispanzeri.

IBCLC savjetnice također su osposobljene za samostalni rad. Uz sve više dokaza o zdravstvenim i ekonomskim prednostima dojenja za majke, novorođenčad i njihovu zajednicu, IBCLC savjetnice se traže i u većem broju raznovrsnih ustanova (Bartick i Reinhold, 2010., DHHS, 2011.). U porastu je i zapošljavanje IBCLC savjetnica na istraživanjima, u akademskim zajednicama, te u vladinim i nevladinim udrugama (Noel-Weiss i Walters, 2006.).

Ova sposobnost IBCLC savjetnica da obavljaju više uloga može se pripisati naglasku na nadogradnji vještina i sposobnosti da budu fleksibilne i učinkovite u bilo kojem okruženju (IBLCE, 2011d). IBCLC savjetnica ima devet uloga:

 1. Zagovornica
  IBCLC je zagovornica dojilja, dojenčadi, djece, obitelji i zajednice (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Uloga IBCLC savjetnice je sastavni dio funkcije tima za zdravstvenu skrb o majci i djetetu.
 2. Klinička stručnjakinja
  Kao klinička stručnjakinja glede dojenja i ljudske laktacije, IBCLC savjetnica je obučena da savjetuje majke i obitelji o započinjanju, isključivosti i trajanju dojenja te da pomaže pri teškoćama ili u visoko rizičnim okolnostima. IBCLC savjetnice shvaćaju i podupiru potrebe majki, dojenčadi, djece i drugih obiteljskih struktura koje sudjeluju u ostvarenju ciljeva dojenja (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).
 3. Suradnica
  Partnerstvo je ključno za praksu IBCLC savjetnice. Ona surađuje s majkama, dojenčadi, djecom, obiteljima i zajednicama kako bi zadovoljila njihove potrebe glede dojenja i laktacije. IBCLC savjetnice su članovi zdravstvenih timova koji skrbe za majke, dojenčad i djecu. IBCLC savjetnice također surađuju s donositeljima odluka na svim razinama u različitim organizacijama kako bi se provele praktične i ekonomične mjere i programi dojenja utemeljeni na dokazima (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).
 4. Edukatorica.
  IBCLC savjetnica daje suvremene, na dokazima utemeljene informacije o dojenju i laktaciji, kako bi ponudila smjernice o tome što očekivati te osnažila majke i obitelji da prevladaju eventualne izazove pri dojenju. IBCLC savjetnice također provode edukaciju za kolege i kliničare o znanstvenosti laktacije i kliničkom upravljanju dojenjem. Stoga IBCLC savjetnica mora pratiti napretke u znanosti o kliničkoj laktaciji putem obvezne recertifikacije (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).
 5. Pomagateljica
  IBCLC savjetnica je obučena da olakšava dojenje majkama i obiteljima pri postizanju njihovih ciljeva dojenja i laktacije. IBCLC savjetnice sudjeluju u izradi programa i politike koji podupiru dojenje i laktaciju.
 6. Istražiteljica
  IBCLC savjetnice posjeduju kliničku stručnost i vještine na području dojenja i laktacije. Stoga IBCLC podržava, usmjerava i sudjeluje u istraživanju i praksi utemeljenoj na dokazima koja unapređuje empirijsko znanje o laktaciji (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).
 7. Savjetnica za politiku
  Klinička stručnost i praktično iskustvo IBCLC savjetnice daje značajan uvid u održivost promjena u praksi koje utječu na inicijative za dojenje i laktaciju (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). U svjetlu snažnih dokaza u korist zdravstvenih i ekonomskih prednosti dojenja, IBCLC savjetnica opravdano može biti primarna savjetnica za institucionalne ili zakonodavne inicijative koje utječu na dojenje, dojilje, obitelji i zajednice u kojima se doji.
 8. Stručnjakinja
  IBCLC je zdravstvena djelatnica s višestrukom ulogom koja obuhvaća generaliziranu podršku dojenju i objedinjenoj zdravstvenoj zaštiti. Kao profesionalke, IBCLC savjetnice u praksi se drže standarda, etičkog kodeksa te definiranog opsega prakse. Ti propisi štite javnost i osiguravaju da IBCLC savjetnice pružaju pouzdanu skrb. Standardizacija specijaliziranog znanja i vještina ostvaruje se kroz ispit na međunarodnoj razini i tendenciju prema odobrenim ili akreditiranim fakultetskim obrazovnim programima (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).
 9. Promicateljica
  IBCLC je obučena za promicanje dojenja, odnosno provedbu aktivnosti za povećanje interesa za dojenje i potporu dojenju. IBCLC savjetnice podupiru dojenje i laktaciju pružajući stručnu podršku majkama na njihovom putu zvanom dojenje. Prisutnost IBCLC savjetnice šalje poruku da neko okruženje podržava dojenje (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Često akreditacijska tijela koja podupiru institucije kao prijatelje dojenja procjenjuju imaju li na raspolaganju IBCLC savjetnice (Centri za kontrolu i prevenciju bolesti [CDC], 2011.; Nagrada IBCLC-u za njegu, 2011.; Nacionalna anketa o imunizaciji, 2010.; Nacionalno povjerenstvo SAD za dojenje, 2010.).

Međunarodno certificirane savjetnice za dojenje priznate su diljem svijeta kao jedini zdravstveni djelatnici s međunarodnim certifikatom za dojenje i laktaciju. Standardizacija specijaliziranog znanja i vještina za stjecanje ovog međunarodnog certifikata opravdava značajan utjecaj IBCLC savjetnice u bilo kojem okruženju. IBCLC savjetnica utječe na skrb o dojiljama, dojenčadi, djeci, obiteljima i zajednicama na šest načina.

 • IBCLC savjetnice poboljšavaju ishode dojenja. IBCLC savjetnice posjeduju jedinstveno znanje i vještine za pružanje skrbi pri dojenju i laktaciji, od rutinskih postupaka pa do visokorizičnih situacija (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Dostupnost IBCLC savjetnica povećava stope dojenja, što zauzvrat poboljšava zdravstvenu sliku zajednice, nacije i svijeta (Castrucci, Hoover, Lim i Maus, 2006., 2007.; Thurman i Allen, 2008.).
 • IBCLC savjetnice snižavaju troškove zdravstva. Hranjenje mliječnim pripravcima za dojenčad povećava negativne zdravstvene ishode, ponovni prijem u bolnicu zbog teškog stanja, dužinu boravka u bolnici i izostanak roditelja s posla zbog bolesne djece (Bartick i Reinhold, 2010.; DHHS, 2010.; WHO, 2007.). Povećani broj dojene dojenčadi, zahvaljujući dostupnosti IBCLC savjetnica, smanjuje zdravstvene troškove povezane s umjetnom prehranom dojenčadi.
 • IBCLC savjetnice povećavaju zadovoljstvo korisnika. Pomažući dojiljama i obiteljima da postignu svoje ciljeve dojenja i laktacije, IBCLC savjetnice poboljšavaju brigu o majkama i dojenčadi. Sukladno tome raste zadovoljstvo korisnika s timom za zdravstvenu skrb (Chin i Amir, 2008.).
 • IBCLC savjetnice unapređuju ugled institucije. Povećanje zadovoljstva korisnika poboljšava konkurentni ugled svake institucije. Postojanje IBCLC savjetnica povećava ugled i status ustanove kao prijatelja dojenja. To može pridonijeti većem broju korisnika instituciji, a osobito ostvarenju standarda za akreditaciju i mjerenje kvalitete (CDC, 2011.; Nagrada IBCLC-u za njegu, 2011.; Nacionalno povjerenstvo Sjedinjenih Američkih Država za promicanje dojenja, 2010.).
 • IBCLC savjetnice povećavaju povjerenje korisnika. IBCLC savjetnice su stručnjakinje sa znanjem i etičkim vrijednostima koje su vezane etičkim kodeksom, djelokrugom i standardima prakse (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Certifikat je privilegija i opoziv je iz opravdanog razloga. Stoga dojilje, obitelji i zajednice u kojima se doji imaju povjerenja u IBCLC savjetnice (Nagrada IBCLC-u za njegu, 2011.; Nacionalno povjerenstvo SAD za promicanje dojenja, 2010.).
 • IBCLC savjetnice poboljšavaju programe i praksu/politiku dojenja. Iskustvo u kliničkoj praksi i empirijsko znanje IBCLC savjetnica daje uvid u izradu programa za laktaciju. IBCLC savjetnice su ključni sudionici u raspravama pri donošenju političkih odluka i programa o svim pitanjima koja utječu na dojilje, obitelji i zajednice u kojima se doji (Bonuck, Trombley, Freeman, i McKee, 2005.; Mannel, 2011.)

Autori i Urednici: Glavni autor je Shakira Henderson MS, MPS, RNC-NIC, IBCLC. Urednici su Gini Baker, Liz Brooks, Miriam Labbok, Judi Lauwers, Rebecca Mannel, Debbie Page, Virginia Thorley i Karen Wambach.