Gdje i kako kontaktirati IBCLC

r.br.

Ime i prezime

mjesto

e-mail/web

telefon

1.

Irena Zakarija Grković, liječnica

Split

izakarijagrkovic@yahoo.com

021/557 823

2.

Anita Pavičić Bošnjak, liječnica

Zagreb

banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr

 

3.

Dinka Barić, patronažna sestra

Sesvete

dinka.baric@gmail.com

Dom zdravlja Zagreb Istok,

098 692 817

4.

Gorana Aleksandra Juka Kožul, liječnica

 

 

 

5.

Barbara Finderle, primalja

Rijeka

poliklinika.finderle@gmail.com

 

6.

Ankica Blažević, patronažna sestra

Velika Gorica

blazevic.an@gmail. com.

098/1710498

7.

Željka Skukan Šoštarić, patronažna sestra

Zagreb

zeljka.skukan.sostaric@gmail.com

 

8.

Irena Gracin

Zagreb

irena@ardo.com.hr

privatna praksa, Obol plus d.o.o.

Janka Holjca 62, Dugave, 9-19h

 

9.

Marjana Jakčin, patronažna sestra

Zagreb

marjana.jakcin@gmail.com

098/439030

10.

Andreja Novak, patronažna sestra

Koprivnica

dea.novak77@gmail.com

 

11.

Ljiljana Mišković, patronažna sestra

 

Zagreb

savjetovaliste.dojenje@dzz-istok.hr

Savjetovalište za dojenje

DZ Zagreb – Istok, Ninska 16,

Grižanska 4, ( rd od 7.30 do 15.30 )

091/ 2350 216

12.

Marica Čardžić, patronažna sestra

Velika Gorica

Grupa za potporu dojenju VelikaGorica ;

marica.cardzic@gmail.com

098/9659560

13.

Javorka Štiglec, patronažna sestra

Zagreb

DZ Zagreb – Zapad,

DZ Vrapče, Vrabečak 4

Savjetovalište (ponedjeljak  15.30 -19.00)

savjetovaliste.vrabecak@dzz-zapad.hr

091/ 3876510

 

14.

Marcela Ilijić Krpan, liječnica

Zagreb

 

 

15.

Jasna Pisuljak, patronažna sestra

Zagreb

jpisuljak1970@gmail.com

 

16.

Ivana Matanović, patronažna sestra

Zagreb matanovic.ivana983@gmail.com

095/8953998

17.

Zorica Kovač, patronažna sestra

Osijek

Fb HUSD, Fb savjetovalište za dojenje Osijek

099/815 47 63

091/156 57 04

18.

Silvija Klasić Jovanović, patronažna sestra

Osijek

silvijakj@gmail.com

 

19.

Maja Štimac, liječnica

Osijek

maja@stimac.org

pedijatrija.stimac@gmail.com

031/300-501

20.

Dubravka Barač, liječnica

Osijek

dubravka.saric@gmail.com

 

21.

Teuta Grdinić, primalja

Pula

teuta.cuka@gmail.com

info@primaljaiobitelj.com

095/8906487

22.

Magdalena Kurbanović, primalja

Rijeka

magdakurbi@gmail.com

 

23.

Jurjana Novoselac, liječnica

Zagreb

jnovosel@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Banka humanog mlijeka

 

24.

Adisa Hotić

Sanski Most

adisahotic@gmail.com

+38761790980

25.

Jasna Apostolski Nikolov, medicinska sestra

Skopje

jasna.apostolski@zdravobebe.mk

www.zdravobebe.mk

+3897/88833578

 

 

 

 

 

26.

Banana Kunina, primalja

Zagreb

banana.kunina@gmail.com

Član HUSD