Gdje i kako kontaktirati IBCLC

r.br. Ime i prezime mjesto e-mail/web telefon
1. Irena Zakarija Grković, liječnica Split izakarijagrkovic@yahoo.com 021/557 823
2. Anita Pavičić Bošnjak, liječnica Zagreb banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr
3. Dinka Barić, patronažna sestra Sesvete dinka.baric@gmail.com

Dom zdravlja Zagreb Istok,

098 692 817
4. Gorana Aleksandra Juka Kožul, liječnica
5. Barbara Finderle, primalja Rijeka poliklinika.finderle@gmail.com
6. Ankica Blažević, patronažna sestra Velika Gorica blazevic.an@gmail. com. 098/1710498
7. Željka Skukan Šoštarić, patronažna sestra Zagreb zeljka.skukan.sostaric@gmail.com
8. Irena Gracin Zagreb irena@ardo.com.hr

privatna praksa, Obol plus d.o.o.

Janka Holjca 62, Dugave, 9-19h

9. Marjana Jakčin, patronažna sestra Zagreb marjana.jakcin@gmail.com 098/439030
10. Banana Kunina, primalja Zagreb banana.kunina@gmail.com Član HUSD
11. Ljiljana Mišković, patronažna sestra Zagreb savjetovaliste.dojenje@dzz-istok.hr

Savjetovalište za dojenje

DZ Zagreb – Istok, Ninska 16,

Grižanska 4, ( rd od 7.30 do 15.30 )

091/ 2350 216
12. Marica Čardžić, patronažna sestra Velika Gorica Grupa za potporu dojenju VelikaGorica ;

marica.cardzic@gmail.com

098/9659560
13. Javorka Štiglec, patronažna sestra Zagreb DZ Zagreb – Zapad,

DZ Vrapče, Vrabečak 4

Savjetovalište (ponedjeljak  15.30 -19.00)

savjetovaliste.vrabecak@dzz-zapad.hr

091/ 3876510
14. Marcela Ilijić Krpan, liječnica Zagreb
15. Jasna Pisuljak, patronažna sestra Zagreb
Savjetovalište za dojenje DZ Zagreb zapad
Poliklinika Artemeda, Trnjanska cesta 95, Zagreb
091/3876 579.
16. Ivana Matanović, patronažna sestra Zagreb matanovic.ivana983@gmail.com 095/8953998
17. Zorica Kovač, patronažna sestra Osijek Fb HUSD, Fb savjetovalište za dojenje Osijek 099/815 47 63

091/156 57 04

18. Silvija Klasić Jovanović, patronažna sestra Osijek silvijakj@gmail.com
19. Maja Štimac, liječnica Osijek maja@stimac.org

pedijatrija.stimac@gmail.com

031/300-501
20. Dubravka Barač, liječnica Osijek dubravka.saric@gmail.com
21. Teuta Grdinić, primalja Pula teuta.cuka@gmail.com

info@primaljaiobitelj.com

095/8906487
22. Magdalena Kurbanović, primalja Rijeka magdakurbi@gmail.com
23. Jurjana Novoselac, liječnica Zagreb jnovosel@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Banka humanog mlijeka

24. Adisa Hotić Sanski Most adisahotic@gmail.com +38761790980
25. Jasna Apostolski Nikolov, medicinska sestra Skopje jasna.apostolski@zdravobebe.mk

www.zdravobebe.mk

+3897/88833578
26. Banana Kunina, primalja Zagreb banana.kunina@gmail.com Član HUSD
r.br. Ime i prezime mjesto e-mail/web telefon
1. Irena Zakarija Grković, liječnica Split izakarijagrkovic@yahoo.com 021/557 823
2. Anita Pavičić Bošnjak, liječnica Zagreb banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr
3. Dinka Barić, patronažna sestra Sesvete dinka.baric@gmail.com

Dom zdravlja Zagreb Istok,

098 692 817
4. Gorana Aleksandra Juka Kožul, liječnica
5. Barbara Finderle, primalja Rijeka poliklinika.finderle@gmail.com
6. Ankica Blažević, patronažna sestra Velika Gorica blazevic.an@gmail. com. 098/1710498
7. Željka Skukan Šoštarić, patronažna sestra Zagreb zeljka.skukan.sostaric@gmail.com
8. Irena Gracin Zagreb irena@ardo.com.hr

privatna praksa, Obol plus d.o.o.

Janka Holjca 62, Dugave, 9-19h

9. Marjana Jakčin, patronažna sestra Zagreb marjana.jakcin@gmail.com 098/439030
10. Banana Kunina, primalja Zagreb banana.kunina@gmail.com Član HUSD
11. Ljiljana Mišković, patronažna sestra Zagreb savjetovaliste.dojenje@dzz-istok.hr

Savjetovalište za dojenje

DZ Zagreb – Istok, Ninska 16,

Grižanska 4, ( rd od 7.30 do 15.30 )

091/ 2350 216
12. Marica Čardžić, patronažna sestra Velika Gorica Grupa za potporu dojenju VelikaGorica ;

marica.cardzic@gmail.com

098/9659560
13. Javorka Štiglec, patronažna sestra Zagreb DZ Zagreb – Zapad,

DZ Vrapče, Vrabečak 4

Savjetovalište (ponedjeljak  15.30 -19.00)

savjetovaliste.vrabecak@dzz-zapad.hr

091/ 3876510
14. Marcela Ilijić Krpan, liječnica Zagreb
15. Jasna Pisuljak, patronažna sestra Zagreb
Savjetovalište za dojenje DZ Zagreb zapad
Poliklinika Artemeda, Trnjanska cesta 95, Zagreb
091/3876 579.
16. Ivana Matanović, patronažna sestra Zagreb matanovic.ivana983@gmail.com 095/8953998
17. Zorica Kovač, patronažna sestra Osijek Fb HUSD, Fb savjetovalište za dojenje Osijek 099/815 47 63

091/156 57 04

18. Silvija Klasić Jovanović, patronažna sestra Osijek silvijakj@gmail.com
19. Maja Štimac, liječnica Osijek maja@stimac.org

pedijatrija.stimac@gmail.com

031/300-501
20. Dubravka Barač, liječnica Osijek dubravka.saric@gmail.com
21. Teuta Grdinić, primalja Pula teuta.cuka@gmail.com

info@primaljaiobitelj.com

095/8906487
22. Magdalena Kurbanović, primalja Rijeka magdakurbi@gmail.com
23. Jurjana Novoselac, liječnica Zagreb jnovosel@kbc-zagreb.hr

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Banka humanog mlijeka

24. Adisa Hotić Sanski Most adisahotic@gmail.com +38761790980
25. Jasna Apostolski Nikolov, medicinska sestra Skopje jasna.apostolski@zdravobebe.mk

www.zdravobebe.mk

+3897/88833578
26. Banana Kunina, primalja Zagreb banana.kunina@gmail.com Član HUSD